Welkom op Beheerwijzer.nl | Inloggen
Meubilair

Het betreft zowel verkeers- als straatmeubilair. Objecten die in de openbare ruimte staan zoals afvalbakken, banken, borden, parkeerbeugels, schanskorven urinoirs en verkeersvoorzieningen. Hier vallen niet de speeltoestellen onder. Voor afbakening/definitie zie leeswijzer.

Bijbehorende onderdelen

Beheersysteem Leverancier Vakdisciplines
BS8 Borden Beheervisie B.V.; beheervisie
GB BordBeheer Groenestein Beheersoftware
RealM2M Trafic I-Real
GBI6 Antea; Heerenveen
Techview integraal module bebording Techtek Engineering BV
Techview integraal module straatmeubilair Techtek Engineering BV
TSD GroenBeheer © TSD IT BV
Ultimo Infra Asset Management Ultimo Software Solutions BV
gisib DG Groep
Cortex DHV Ruimtelijk Beheer; royal haskoning; rhdhv
VBS HR Groep; HR-groep
TB-objects TBH
XEIZ® Bebording Arcadis Nederland BV
Greenpoint Greenpoint Advies
dg DIALOG Verkeersborden Sweco Nederland
Straatmeubilair DHV Ruimtelijk Beheer; royal haskoning; rhdhv
GBIverkeerstekens Antea; Heerenveen
Liveria OMS Liveria solutions B.V.
gisib Kiwa KOAC: vestiging Nieuwegein
ABS Verkeersborden Data Control; transponder techniek
Geovisia field DataQuint
Geovisia field Antea; Heerenveen
Trafficsol Geostation
Obsurv Sweco Nederland
Lux-Data Bema-Lux bv
gisib Kragten, locatie Herten
iASSET Roelofsgroep; Roelofs Advies en Ontwerp
Castor DHV Ruimtelijk Beheer; royal haskoning; rhdhv
iASSET Donkergroen hoofdkantoor; donker groen
IBS+ Beheervisie B.V.; beheervisie